Warunki świadczenia usług

Raben Transport świadczy usługi transportowe na podstawie powszechnie obowiązujące przepisów prawa, w szczególności w zakresie usług transportu międzynarodowego Raben Transport świadczy usługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 maja 1956 roku Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1962 r., Nr 49, poz. 238 z późn. zmianami).