Szkolenia

Polityka szkoleniowa

W ramach polityki szkoleniowej Grupy Raben realizujemy model organizacji uczącej się. Zdajemy sobie sprawę, iż dbanie o stały rozwój kompetencji, zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji stanowi współcześnie o pozycji konkurencyjnej firmy. Pracownicy, przełożeni, jak i najwyższe kierownictwo doceniają znaczenie ciągłego odnawiania wiedzy, stymulowania i zaspakajania potrzeby rozwoju zawodowego.

Ważnym elementem jest model kompetencyjny. Z jednej strony kompetencje Pracowników decydują o tym, czy firma jest w stanie utrzymać przewagę konkurencyjną, z drugiej – zwiększają osobistą efektywność. Dobór tematów oraz osób do programów szkoleniowych jest spójny zatem z odpowiedzią na pytanie: Jakie kompetencje musimy rozwinąć, aby bez przeszkód realizować misję, wizję oraz cele strategiczne Grupy Raben?