Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna

Ważnym elementem polityki personalnej jest stwarzanie warunków do rozwoju poprzez awanse wewnętrzne na stanowiska menedżerskie oraz rekrutację wewnętrzną. Nasi Pracownicy, niezależnie od pełnionego stanowiska, mają taką szansę.

Etapy rekrutacji

 • ETAP I
  Weryfikujemy nadesłane do działu personalnego aplikacje: pierwsza selekcja odbywa się na podstawie wymagań zawartych w ogłoszeniu. Na tym etapie decydujemy, którego z kandydatów zaprosimy do uczestniczenia w spotkaniach rekrutacyjnych.

 • ETAP II
  W tej fazie spotykamy się indywidualnie z wybranymi kandydatami. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana jest zazwyczaj przez Specjalistę ds. Personalnych i Kierownika Działu, do którego aplikuje kandydat. W przypadku niektórych stanowisk stosujemy dodatkowo różnego rodzaju narzędzia i metody selekcji (m.in.: case’y, testy, Assessment Center) oraz posiłkujemy się raportami z Development Center.

 • Oferty pracy
  Oferty pracy objęte procesem rekrutacji wewnętrznej Pracownicy znaleźć mogą na stronach intranetowych.

 • Pierwsze dni pracy
  Osobom, które obejmują nowe stanowiska w wyniku rekrutacji wewnętrznej pomimo, że już znają naszą organizację, również proponujemy program adaptacyjny i opiekę merytoryczną.