Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
Kodeks Etyki dla Dostawców

Kodeks Etyki dla Dostawców

Pracownicy oraz Dostawcy Grupy Raben kierują się wspólnymi wartościami, stanowiącymi poszczególne dźwięki w melodii. Rozpisanie nut nie wystarczy jednak do tego, aby muzyka brzmiała idealnie. Potrzebny jest również odpowiedni takt. W celu doprecyzowania zachowań, które są zgodne z firmowymi drogowskazami, powstały Zasady Etyczne.

Zachowania określone przez prawo, stanowią minimum, tak jak nuty określające dźwięki.

Wykraczające poza wspomniane minimum zachowania stanowią takt oraz współbrzmienie dopełniające dzieło.

Spisane zasady działają zarówno na rzecz firmy, jak i osób w niej zatrudnionych, przedsiębiorstw,

które dostarczają usługi dla Grupy Raben, a także ich Pracowników i Podwykonawców.

Określenie horyzontu etycznego oraz utworzenie Komisji Etyki jest wyrazem społecznej odpowiedzialności Grupy Raben, która podejmuje dialog z otoczeniem w celu usprawnienia swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich zaangażowanych w proces interesariuszy.

Niniejszy dokument zawiera Zasady Etyczne Grupy Raben oraz informacje na temat kanałów komunikacji, które wykorzystać można w celu zgłoszenia wątpliwości bądź odstępstw od wspomnianych zasad.

Akceptacja Zasad Etycznych jest zobowiązaniem Dostawcy, że wszystkie obecne i przyszłe uzgodnienia oraz relacje biznesowe z Grupą Raben będą zgodne z zawartymi w niniejszym dokumencie wytycznymi.