Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
Jakość

Jakość

Zintegrowany System Zarządzania

Spółka Raben Transport posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się:
- System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001
- System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oparty na zasadach HACCP

Na każdym etapie świadczonych przez spółkę usług staramy się spełniać wymagania Klientów. Jednocześnie Spółka ma świadomość swojego oddziaływania na środowisko poprzez działalność w zakresie usług transportowych i serwisowych, wobec czego nieustannie podejmuje działania zmierzające do minimalizacji negatywnego oddziaływania, zmniejszania zanieczyszczeń oraz przestrzegania obowiązujących w tym zakresie wymogań prawnych i innych.

W szczególności działania Spółki są ukierunkowane na:

• ciągłe podnoszenie jakości naszych usług;
• poprawę efektywności procesów;
• stosowanie technologii napraw i obsługi zgodnie z zaleceniami podmiotów udzielających   autoryzacji z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi;
• zapewnianie środków i zasobów niezbędnych do realizacji i doskonalenia procesów ZSZ;
• podnoszenie świadomości Pracowników, Dostawców i Partnerów w zakresie wymagań i oczekiwań Klientów;
• zapewnienie identyfikacji oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących wymagań prawnych mających zastosowanie w działalności Raben Transport. 
• dobór taboru, który w coraz mniejszym stopniu jest uciążliwy dla środowiska
• prowadzenie efektywnej gospodarki surowcami oraz odpadami
• zapobieganie sytuacjom awaryjnym zagrażającym środowisku lub minimalizowanie wpływu awarii na środowisko
• stosowanie urządzeń chłodniczych przyjaznych dla środowiska
• podnoszenie świadomości Pracowników, Dostawców i Partnerów w zakresie ochrony środowiska.

Skuteczność Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego potwierdzają certyfikaty, wydane przez niezależną jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas Certification.