Dane rejestrowe spółki

Raben Transport Spółka z o.o.,
ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k.Poznania
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000044183, NIP 781-00-20-506, kapitał zakładowy 18.773.000,00 PLN