Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
DAF

DAF

Korekta paliwowa

W Polsce odnotowuje się stałe wahania średnich cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań tych produktów i ropy naftowej na rynkach światowych oraz wahania kursu złotego wobec dolara amerykańskiego.

W związku z tym firma Raben Transport Sp. z o.o. wprowadziła podstawową formułę naliczania korekty paliwowej dla standardowych krajowych i międzynarodowych przewozów FTL , która pozwala na elastyczną modyfikacje stawek na podstawie średnich miesięcznych cen oleju napędowego. Dzięki korekcie paliwowej można wyeliminować częste zmiany w cennikach za usługi świadczone przez Raben Transport Sp. z o.o.

Spółka Raben Transport zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej, szczególnie dla usług transportowych wykonywanych na bazie rozwiązań, które odbiegają od standardowych usług przewozów krajowych lub międzynarodowych.

Automatyczna korekta cen ma zastosowanie w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny hurtowej oleju napędowego powyżej lub poniżej ceny bazowej na cały następny miesiąc. W takim przypadku obowiązujące ceny dla Państwa firmy ulegną podwyższeniu lub obniżeniu o wskaźnik paliwowy. Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.