CSR

Działalność społeczna jest realizowana nie tylko poprzez postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym. Idea Odpowiedzialności Społecznej Spółki (CSR) obejmuje również świadomy wpływ na środowisko, a dokładnej – na środowisko lokalne. Działalność prospołeczna jest tylko jedną z dziedzin ujętych w odpowiedzialnej działalności gospodarczej Grupy Raben. Zakłada troskę o środowisko naturalne i świat, w którym będą żyły przyszłe pokolenia.

Chief Executive Officer Grupy Raben opisując wartości spółki, porównał firmę do człowieka, który, tak jak firma, potrzebuje korzystnych warunków do istnienia i rozwoju. Według tej metafory, firma jest również podmiotem moralnym, dlatego też powinna mieć sumienie.

Uczestnictwo firm należących do Grupy Raben w życiu społeczności, a także tworzenie długotrwałych i istotnych inwestycji społecznych sprawia, że jej działanie jest skuteczniejsze i bardziej harmonijne. Stanowi też dobry przykład dla innych i pokazuje, jak łatwo można wspierać potrzebujących.

Poprzez zaangażowanie społeczne firm Grupy Raben ustanawiają swój wkład w rozwiązywanie różnych problemów, takich jak bezrobocie, głód czy choroby dzieci. W wielu przypadkach firmy pomagą zapobiegać problemom poprzez wdrożenie programów społecznych bądź pomoc innym instytucjom we wdrażaniu takich programów.

Idea odpowiedzialności społecznej spółki jest nierozerwalnie związana z wartościami społecznymi. Kierując się nimi, firmy Grupy Raben angażują się w działalność prospołeczną i współpracuje z wieloma organizacjami pożytku publicznego.

Grupa Raben, poprzez stawianie czoła wyzwaniom wynikającym z odpowiedzialności społecznej, poprawia standardy postępowania z Klientami, Pracownikami, Kontrahentami. Zmiany przyczyniają się do stworzenia kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron.