Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
CAF

CAF

Korekta walutowa

W Polsce odnotowuje się stałe wahania średnich cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań tych produktów i ropy naftowej na rynkach światowych oraz wahania kursu złotego wobec dolara amerykańskiego.

W związku z różnicą kursową polskiego złotego w stosunku do europejskich walut, proponujemy Państwu rozwiązanie polegające na automatycznym naliczaniu korekty walutowej CAF (Currency Adjustment Factor) według określonej procedury, które pozwala na szybką reakcję na niezależne od operatora logistycznego zmiany kursu walut.

Wprowadzenie i stosowanie korekty walutowej uzasadnione jest w przypadku umocnienia się kursu wymiany złotego polskiego (PLN) w stosunku do walut obcych (aprecjacja) przez dłuższy okres czasu, który prowadzi do obniżenia rentowności świadczenia międzynarodowych usług przewozowych, w sytuacji gdy punkt odniesienia dla określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia tych usług stanowią wartości wyrażone w walutach obcych, w szczególności w Euro, a koszty związane z ich świadczeniem ponoszone są w złotych polskich (PLN).

Automatyczna korekta cen ma zastosowanie w przypadku zmiany wartości średniego miesięcznego kursu Euro (według tabeli Narodowego Banku Polskiego) powyżej lub poniżej wartości bazowej na cały następny miesiąc. W takim przypadku obowiązujące ceny dla Państwa firmy ulegną podwyższeniu lub obniżeniu o wskaźnik walutowy. Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów wyrażonych w PLN w stosunku do kosztów całkowitych.
Korekta walutowa polega na modyfikowaniu stawek cenowych wyjściowych w oparciu o wyrażony procentowo wskaźnik CAF (Currency Adjustment Factor).