Mój cel aplikacji: Praca
Praktyka
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Rodzaj stanowiska, na które aplikuję:
Miasto / region, do którego aplikuję:
Numer referencyjny:
CV:
List motywacyjny:
UWAGA! Prosimy o zaakceptowanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (adres firmy), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Jednocześnie potwierdzam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe i rzetelne.